Przedszkole 4

Oferta edukacyjna

 Nasza oferta
 
 
W roku szkolnym 2021/2022 przygotowaliśmy dla dzieci atrakcyjną ofertę edukacyjną:
 
1. Język angielski - wszystkie dzieci z naszego przedszkola uczęszczają na zajęcia dwa razy w tygodniu;
 
2. Gimnastyka korekcyjna - dla grup starszych raz w tygodniu;
 
3. Judo - zajęcia dla wszystkich dzieci z grup starszych;
 
4. Logopedia - zajęcia indywidualne z wykwalifikowanym Logopedą;
 
5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia z dziećmi zdolnymi - prowadzone przez Naszych Nauczycieli;
 
6. Basen - wyjazd raz w tygodniu z chętnymi dziećmi na naukę pływania pod okiem Instruktora.