Przedszkole 4

RODO

Drodzy Rodzice!

 

Przedszkole nr 4 w Tarnowskich Górach, jako administrator danych,

wyznaczyło Inspektora ochrony danych

w osobie p. Macieja Korzucha,

z którym można skontaktować się za pośrednictwem

skrzynki e-mail na adres: biuro@protecton.pl