Przedszkole 4

Z kart historii...

 O naszym przedszkolu...
 
 
 
Przedszkole obecnie mieści się w pięknej willi stolarza MÜLLERA w samym centrum miasta.
 
Przedszkole powstało w 1945 roku, jego pierwszą siedzibą było ówczesne Liceum Pedagogiczne mieszczące się przy ul. Opolskiej.
 
Przedszkole było tzw. Ćwiczeniówką dla uczących się zawodu przyszłych pedagogów.
 
Pierwszą kierowniczką i zarazem nauczycielką przedszkola była Klara Kidała.
 
Było to przedszkole jednooddziałowe z niewielką szatnią i podręczną kuchnią, w której rozdzielano posiłki dla dzieci przygotowane w kuchni internatu mieszczącego się w szkole.
 
W 1951 roku kierowniczką przedszkola została Kazimiera Augustyn, dzięki której udało się odtworzyć historię przedszkola. Do grupy mieszanej w wieku od 3 do 6 lat uczęszczało aż 44 dzieci.
 
Swoje beztroskie lata spędzały na zabawach w obszernej, skromnie wyposażonej sali, a na spacery chodziły do parku miejskiego.
 
W roku 1952 przedszkole przeniesiono do budynku przy ul. Sienkiewicza 8 /obecnie Młodzieżowy Dom Kultury/. Kierownikiem przedszkola została Kazimiera Donda. Utworzono wtedy 3 grupy wychowawcze. Wychowawczyniami były: Kazimiera Augustyn, Łucja Opara i Maria Zajączkowska.
 
Zmiana na stanowisku kierownika przedszkola nastąpiła w roku 1954. Została nim Kazimiera Augustyn. Od samego początku wraz z rodzicami rozpoczęła starania o przeniesienie przedszkola do budynku przy ul. Sienkiewicza 5. Decyzją ówczesnych władz oświatowych przeniesienie przedszkola do obecnej siedziby nastąpiło w 1956 roku. Utworzono wtedy 3 odziały, a obowiązki kierownika przedszkola przejęła Łucja Opara. Warunki uległy znacznej poprawie: obszerne sale zajęciowe, dwudziałowa kuchnia, łazienka, szatnia, kancelaria i pokój nauczycielski.
 
W 1962 roku kierownikiem przedszkola została ponownie Kazimiera Augustyn, która tę funkcję z powodzeniem pełniła do roku 1986. W tych latach w zależności od potrzeb były organizowane 3 lub 4 grupy wychowawcze, liczba dzieci wahała się od 75 do 90. W tym czasie w przedszkolu pracowały: Ligia Hendrysiak, Natalia Krawczyk i Bogusława Wieńczek. Od początku funkcję intendenta pełniła Janina Lubas, następnie Małgorzata Wojtas, a w kuchni pracowały: Anna Długajczyk i Katarzyna Dykta. Dużym zaangażowaniem wykazali się rodzice dzieci, którzy zagospodarowali plac zabaw i zorganizowali sprzęt rekreacyjny.
 
W latach 70-tych w przedszkolu funkcjonował gabinet metodyczny prowadzony przez wizytatora d/s przedszkoli Helenę Siwik.
 
Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora przedszkola nastąpiła w roku 1986, została nim Krystyna Hatlapa.
 
W latach 80-tych i 90-tych przedszkole działało jako 3- oddziałowe. W tym czsie wychowawczyniami były: Ligia Hendrysiak, Bożena Kierat, Irena Kolasińska, Jolanta Krus-Wodarczyk, Izabela Matysek, Danuta Rus i Renata Smolorz.
 
Od 1978 roku pomocą wychowawczą jest Jolanta Machura. Od 1986 roku intendentką przedszkola jest Halina Bejgier. Kucharką Mariola Mularczyk, pomocą kuchenną Jolanta Pląskowska, woźnymi oddziałowymi: Renata Wieszołek, Barbara Szymczykowska. Na stanowisku woźnego konserwatora pracuje Krzysztof Fischer. Główną księgową jest Aleksandra Skowron, księgową d/s płac Anna Ratuszny.
 
Do dnia dzisiejszego baza lokalowa przedszkola nie uległa zmianie.
 
Od 2002 roku funkcję dyrektora przedszkola pełni Jolanta Krus-Wodarczyk.
 
Kadrę pedagogiczną stanowią: Bożena Kierat, Magdalena Toma-Kulisz, Monika Trzeja, Danuta Pląskowska. Od styczna 2006 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej przedszkole usamodzielniło się.
 
W przedszkolu znajduje się pion księgowości obsługujący trzy przedszkola: Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 11 i Przedszkole nr 21.